Điều Khoản

ĐIỀU KHOẢN CỦA MODPURE MÀ BẠN CẦN ĐỌC KỸ

1. Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã tham gia sân chơi của chúng tôi. Và để sân chơi này bền vững và phát triển, có lẽ chúng ta cần có những quy định chung cho tất cả những người tham gia trong đó có bạn.

2. Về các điều khoản của chúng tôi

MODPURE là một dịch vụ được cung cấp bởi MODPURE Inc, có trụ sở tại Việt Nam. Để biết thông tin về cách liên hệ với MODPURE, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Bằng cách truy cập trang web này, bạn phải tuân thủ tất cả các chính sách được quy định trên trang này và bao gồm Chính sách bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Nếu bạn không chấp nhận, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi bạn quyết định suy nghĩ lại.

3. Quyền hạn của bạn

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu của nội dung đó cho phép hoặc được pháp luật cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc biểu tượng nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc đi kèm với Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải MODPURE. Riêng nhà cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng. tin rằng nội dung vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét nội dung, vì vậy đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Một số Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên thiết bị di động. Không sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ luật giao thông hoặc luật an toàn.

Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nhớ bạn và tất cả những người khác.

4. Tài khoản MODPURE của bạn

Bạn có thể cần Tài khoản MODPURE để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản MODPUREL của riêng mình.

Bằng cách nhanh chóng đăng nhập bằng tài khoản Google, bạn đồng ý cho phép MODPURE sử dụng thông tin email, tên hiển thị và hình đại diện để kết nối với tài khoản MODPURE của bạn.

Để bảo vệ Tài khoản MODPURE của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản MODPURE của mình. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản MODPURE của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn biết bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc Tài khoản MODPURE của mình, vui lòng thay đổi mật khẩu và báo cáo lại cho chúng tôi.

5. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Chính sách Bảo mật của chúng tôi giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng MODPURE có thể sử dụng dữ liệu đó theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

6. Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào mà bạn có trong nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho MODPURE (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, lưu trữ, lưu trữ, sao chép, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như các tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch , chuyển thể hoặc các thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để làm cho nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Bản dịch), giao tiếp, xuất bản, thực hiện công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Các quyền bạn cấp trong giấy phép này dành cho các mục đích hạn chế như vận hành, quảng bá và cải tiến Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển các dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: một bài báo nhiếp ảnh mà bạn đăng).

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi và nhận cũng như khi nó được lưu trữ.

7. Bản quyền

Chúng tôi phản hồi các thông báo bị cáo buộc vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của những người tái phạm theo quy trình được nêu trong Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số của Hoa Kỳ.

Chúng tôi cung cấp thông tin để giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý tài sản trí tuệ của họ trực tuyến. Nếu bạn cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể gửi thông báo gỡ xuống cho chúng tôi. Lưu ý rằng quá trình này có thể mất đến 3 ngày để xử lý.

8. Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích sử dụng sân chơi này. Tuy nhiên, có một số điều chúng tôi không hứa về Dịch vụ của mình. Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung.

Các khu vực pháp lý nhất định cung cấp một số bảo đảm nhất định, chẳng hạn như bảo đảm ngụ ý về sự phù hợp cho mục đích chung, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các bảo đảm.

Chúng tôi chỉ tạo ra sân chơi, vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào do người dùng đăng tải.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng dịch vụ hoặc tải xuống nội dung từ dịch vụ của chúng tôi.

9. Các điều khoản này có thể thay đổi

Bạn không thể mặc cùng một chiếc áo mãi mãi, chúng ta cũng vậy. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng điều khoản này cần được thay đổi theo thời gian và chúng tôi có quyền làm như vậy. Và bạn sẽ phải đồng ý với những thay đổi của chúng tôi để tiếp tục sử dụng nó.